top of page

About AS

בין לקוחותינו

 אס אדריכלים

הוקם בשנת 2011 על ידי זוג האדריכלים 

 שונית ואבירם דותן

        

תחום עיסוקו המרכזי של המשרד ,מבנה ציבור למגזר הפרטי והציבורי, הכולל תכנון מבנים,ותכניות בניין עיר

, המשרד מושתת על תפיסה אדריכלית חברתית ואקולוגית.

 עיקר עבודתינו נעה בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי

.אנו מתכננים מרחבים לאנשים , מתוך תפיסה עיצובית הוליסטית,של המרחב האישי והציבורי

,אנו מאמינים שרק תכנון וביצוע הרותם אליו את  כל השותפים לפרוייקט 

 .יוכל להניב בסופו של יום תוצאות בעלות משמעות אמיתית

 .הקו העיצובי של המשרד ניחן בחדשנות וחיפוש אחר "היפה השלם" בו אנו מפסלים את עבודותינו 

אנו מאמינים כי בכל לקוח חבוי הפרוייקט האישי שלו, אותו  נגלה במסע"

"משותף

 

 

 

 

 

נווה שלום פרוייקטים ומסחר בע"מ

download.jpg
logo.png
download.png
bottom of page